Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie
KMP 28/17 Ford Mondeo r.pr. 2001, Volkswagen LT28D r.pr. 1990

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

Dorota Kozanecka


Kancelaria Komornicza, Kraszewskiego 11, Pruszków, 05-800 Pruszków

tel. 227286888 / fax. 227286888

Sygnatura: KMP 28/17


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Dorota Kozanecka podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-01-2018 o godz. 11:30 w lokalu dłużnika pod adresem: Szymanów 78, 05-532 Baniocha, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:


 

LP.NAZWA RUCHOMOŚCIILOŚĆSUMA OSZACOWANIACENA WYWOŁANIA
1 samochód osobowy Ford Mondeo, r.pr. 2001 nr rej. WPI45382, VIN: WF0WXXGBBW1G78028 1 2 000,00 zł** 1 500,00 zł
2 samochód ciężarowy Volkswagen LT28D r.pr. 1990, nr rej. WPI78XG, VIN: WV2ZZZ28ZLH019383 1 1 000,00 zł** 750,00 zł

 

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.


UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy


Dorota Kozanecka